กรมเจ้าท่าเปิดเวทีจัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืน พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 หลังใช้งบประมาณกว่า 586 ล้าน ดำเนินการเฟสที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม. เสริมชายหน้าหาดอีก 50 เมตร ใช้ระยะเวลา 900 วัน
ขอขอบคุณวีดีโอ Youtube : weekly channel

วันที่ 3 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช จ.ชลบุรี กรมเจ้าท่าได้จัดการประชุมสัมมนา กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืนโครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และตัวแทนภาครัฐ เอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วม

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากการศึกษาพบว่าชายหาดพัทยามีการกัดเซาะซึ่งในอนาคตชายหาดจดหายหมดไป ซึ่งหลังจากที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาในระยะทาง 2.8 กม. ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือถึงชายหาดพัทยาใต้จนแล้วเสร็จทำให้มีหน้าหาดขยายมากขึ้นถึง 30 เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย และผ่านมาในระยะเวลาประมาณปีกว่าแล้ว ก็ยังไม่พบว่าเกิดการกัดเซาะหน้าหาดพัทยา ถือได้ว่าเป็นการเสริมศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยที่กรมเจ้าท่าดำเนินการจนเกิดเป้าหมายเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในส่วนของชายหาดจอมเทียน เป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 6 กม. กิน 2 พื้นที่คือ เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ทางกรมเจ้าหน้าได้ดำเนินการโครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 เป็นโครงการที่ 2 หลังจากความสำเร็จในโครงการแรกที่เสริมทรายชายหาดพัทยา เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายหาด เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สำหรับโครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 นี้ กรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณรวม 586,047,000 บาท ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการหาแหล่งทราย ซึ่งได้แหล่งทรายบริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ที่ห่างจากเมืองพัทยาไปประมาณ 15 กม. ซึ่งเป็นแหล่งทรายเดียวกันที่ได้จัดทำโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา และนำมาเสริมบริเวณชายหาดจอมเทียนในเฟสที่ 1

โดยจะดำเนินการเสริมทรายตั้งแต่ตั้งแต่บริเวณร้านครัวลุงไสวมาจนถึงซอย 11 ถนนเลียบชายหาดนาจอมเทียน รวมระยะชายหาดประมาณ 3.575 กม. โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63-15 พ.ย.65 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 900 วัน หรือประมาณ 2 ปีหลังจากนี้จะเห็นโครงการเป็นรูปธรรม รวมปริมาณทรายทั้งสิ้น 6.4 แสน ลบ.ม. โดยโครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1

ได้กำหนดขอบเขตงานก่อสร้างออกเป็น 8 การดำเนินการ ประกอบด้วย

1.เสริมทรายชายหาดความยาว 3,575 ม. บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+150 กว้างประมาณ 51.5 ม. (เขตเทศบาลนาจอมเทียน) และบริเวณ กม.ที่ 1+150 ถึง กม.ที่ 3+575 กว้างประมาณ 50.4 ม. (เขตเมืองพัทยา)

2.ก่อสร้างแหล่งสำรองทรายชายหาด บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+225 ความยาว 225 ม.

3.ติดตั้งระบบป้องกันชายหาดแห้งด้วยวิธีระบายน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน ความยาว 2,105 ม.

4.ติดตั้งท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ความยาว 51 ม.

5.ก่อสร้างบันไดคอนกรีต ขึ้นลงชายหาด 67 จุด

6.ติดตั้งประติมากรรมและป้านมาตรฐานรวม 2 ชุด

7.งานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง (ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม)

8.งานประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน (ตามมาตรการสิ่งแวดล้อม)

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Chinese (Simplified)EnglishThai