ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ณ ปัจจุบัน ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอย่างทั่วถึง
Chinese (Simplified)EnglishThai