งานแหล่งสำรองทราย บริเวณ Sta 0+025 - Sta 0+206 หน้าร้านอาหารครัวลุงไสว - ร้านอาหารปูเป็น
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ณ ปัจจุบัน ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอย่างทั่วถึง
Chinese (Simplified)EnglishThai