กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาระดับประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืนพร้อมเปิดตัวแถลงข่าวโครงการเสริมทรายป้องกันการกัด เซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1
ชลบุรี-กรมเจ้าท่าจัดประชาพิจารณ์รอบ 3 ก่อนสรุปแผนแม่บทเสนอตั้งงบ1,000ล้านบาท
กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาระดับประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืนพร้อมเปิดตัวแถลงข่าวโครงการเสริมทรายป้องกันการกัด เซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1
กรมเจ้าท่าเปิดตัวโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน แก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยโครงการจะเริ่มงานในระยะที่ 1 ก่อน เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 กิโลเมตร
Chinese (Simplified)EnglishThai