กรมเจ้าท่าเปิดตัวโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่ช่วยฟื้นฟู และกระตุ้นการท่องเทียวชายหาดพัทยา ให้กลับมาคึกคั่กอีกครั้ง
โทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น การประชุมสัมมนา กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาระดับประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืนพร้อมเปิดตัวแถลงข่าวโครงการเสริมทรายป้องกันการกัด เซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1
ชลบุรี-กรมเจ้าท่าจัดประชาพิจารณ์รอบ 3 ก่อนสรุปแผนแม่บทเสนอตั้งงบ1,000ล้านบาท
กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาระดับประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืนพร้อมเปิดตัวแถลงข่าวโครงการเสริมทรายป้องกันการกัด เซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1
กรมเจ้าท่าเปิดตัวโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน แก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยโครงการจะเริ่มงานในระยะที่ 1 ก่อน เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 กิโลเมตร
ชลบุรี-กรมเจ้าท่าจัดประชาพิจารณ์รอบ 3 ก่อนสรุปแผนแม่บทเสนอตั้งงบ 1,000 ล้านบาท แก้ปัญหาชายหาดจอมเทียนถูกน้ำทะเลกัดเซาะรุนแรง เมื่อวันที่ 14ก.ย.59 ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติส ชายหาดจอมเทียนพัทยา
Chinese (Simplified)EnglishThai