22 ม.ค. 2564 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ ดำเนินการทดลองก่อทรายที่ สร้างยึดฐานรองรับป้ายรั้วกั้น
27 ธ.ค. 2563 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ (เรือ Le Tong Optimus Prime) เรือขุดและดูดทรายมาจากประเทศจีน