22 ม.ค. 2564 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ ดำเนินการทดลองก่อทรายที่ สร้างยึดฐานรองรับป้ายรั้วกั้น
27 ธ.ค. 2563 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ (เรือ Le Tong Optimus Prime) เรือขุดและดูดทรายมาจากประเทศจีน
23 ธ.ค. 2563 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ ได้ดำเนินการติดตั้งรั้วกั้นของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ
18 ธ.ค. โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ ปรับปรุงพื้นที่และถมทรายเพื่อติดตั้งรั้วกั้น
14 ธ.ค 2563 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนฯ นำรถแม็คโครเรียงหินปรับปรุงพื้นที่